obec ulič

 

    Palivové drevo sme porozvážali do konca augusta všetkým členom aj "nečlenom", ktorí prejavili záujem o naše drevo. Touto cestou by som sa preto rád poďakoval zaangažovaným spolupracovníkom / J. Mitro, M. Jurco. P.Senko ml. aj st. M.Kostovaľ /. Nedostatok buka sme zabezpečili nákupom z urbáru Smolník / 45m3/. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým členom za príkladnú disciplínu a trpezlivosť počas celého roka. 

 

 S pozdravom. 

 

 Martin Makarovič

 predseda PSUS Ulič

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   

              

 

 

 

 

                                                                                                                          

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné fotografie

Práca s drevom Krása našej prírody Krása našej prírody Krása našej prírody