obec ulič

               POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ ULIČ

                                                       OZNAMUJE

 

          Výbor PSUS Ulič týmto oznamuje, že v roku 2019 si môžu členovia zakúpiť palivové drevo (jedná sa o mix duba, brezy, smrekovca opadavého, jaseňa) v cene 43,-€ za 1 m3. Upozorňujeme, že sa jedná o obmedzené množstvo v objeme 300 m3 !!!

Táto cena bude garantovaná do 30.6.2019 !!!

Po tomto dátume dôjde k navýšeniu ceny /z dôvodu rušenia skladu drevnej hmoty/.

 

 

 

 

 

 

Náhodné fotografie

Krása našej prírody Práca s drevom Zmladený porast Krása našej prírody