obec ulič

Činnosť OLH

Odborný lesný hospodár /OLH/ nášho spoločenstva je  Ing. Milan Piroš

Plán ťažby v novom 10 ročnom pláne