obec ulič

Kontakt

Kontakt:                                             Fakturačné údaje:

 Predseda PSUS Ulič                          Pozemkové spoločenstvo urbárska spoločnosť  

 Makarovič Martin                             IČO: 31955266

 Ulič 247     067 67                             Číslo účtu: SK0865000000000020533752                       

 Tel: 0905 378 523                              Ulič 247    067 67

 Pevná linka: 057 7694302                 DIČ: 2020776307

 mail: urbar.ulic@gmail.com