obec ulič

Činnosť výboru

Zápisnica zo zasadania výboru 12/2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru 02/2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru 06/2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru 11/2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru 02/2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru 07/2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru 12/2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru 02/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru 07/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru 12/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru 03/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru 03/2017 voľbý výboru a dozornej rady

Zápisnica zo zasadnutia výboru 07/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru 10/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru 01/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru 04/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru 05/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru 08/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru 10/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru 01/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru 02/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru 03/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru 04/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru 05/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru 01/2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru 06/2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru 09/2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru 05/2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru 08/2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru 11/2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru 03/2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru 05/2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru 07/2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru 10/2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru 12/2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru 01/2023

Zápisnica zo zasadnutia výboru 09/2023

Zápisnica zo zasadnutia výboru 12/2023

Zápisnica zo zasadnutia výboru 02/2024